Obrázky
html-1 - Starověký přední východ.Obrázky
html-2 - středověká Evropa
html-3 - obrázky z historie české literatury
obr02-094.kB- první strana rukopisu evangelia Markova,iniciála A.Codex 4.F.113r. Klášter Dionysia na Athosu 13 století .
obr03-047.kB - Aristoteles, římská kopie podle bronzového originálu z roku 330 př.n.l.
obr04-028.kB - sv. Bartoloměj z roku 1410-1420
obr05-060.kB - sv.Bartoloměj sv. Jakub, sv.Filip
obr06-070.kB - Zlatá bula Alexia III.Komnéma - klášter Dionysia na Athosu 12 stol.
obr07-093.kB - Kristus, vzkříšení Lazarovo
obr08-060.kB - Kristus ukřižování
obr09-026.Kb - Profesor Hrozný(1879-1952) profesor Karlovy univerzity. Roku 1915 rozluštil
                           jazyk starověkého národa Chetitů, roku 1924 vedl první čs. vykopávky v Sýrii a Turecku.
obr10-030.kB - profesor P.Vincent Scheil první překladatel Chammurapiho zákonů
obr11-065.kB - soška ženy s děckem z Uruku
obr12-036.kB - obětní váza z Uruku
obr13-077.kB - dioritová socha Gudey z Lagaše s obětní vázou 22 století před n.l. Louvre Paříž
obr14-020.kB - Jaroslav Černý: československý egyptolog světového jména ( 1898-1970). Pracoval v Praze, Káhiře, Londýně a Oxfordu, kde byl profesorem na Queen's College. Jeho hlavním oborem byla "novo egyptština", tj. jázyk a literatura Nové říše.
obr15-025.kB - zakladatel čs. egyptologie (1876-1960), profesor Karlovy univerzity. Zabýval se zejména egyptskými mravními naukami a magickými spisy, zpracoval gramatiku démotické egyptštiny; významná byla i jeho činnost pedagogická, překladatelská a popularizační.
obr16-060.kB Achnaton, Nefertiti, Meritaton při oběti Atonovi
obr17-035.kB - chrám bohyně Athény Afaine na Aigině
obr18-054.kB - Adam a Eva obraz namalovaný A.Durerem roku 1507
obr19-048.kB - žalmy
obr20-053.kB - Aššurbanipal /nebo snad jeho bratr Šamaššumukin/přináší v koši cihly na stavbu chrámu                                   Babylon pol.7.stol.př.n.l.
obr21-040.kB - pilátův nápis
obr22-066.kB - hebrejská bible
obr23-064.kB - chrám Athény Niké
obr24-100.kB - svitek s Isaiisovým proroctvím
obr25-093.kB - Listina krále Jiřího z roku 1461
obr26-144.kB - část rukopisu legendy o sv.Jiřím z 14 století
obr27-065.kB - judita-obraz
obr28-120.kB - žaltář ze 13.století

ateismus   15-9-2002  kunc josef