Náboženské pojmy

mravní čistota


Je spousta věcí, které lze náboženství vytknout, ale nade vše ční mravní čistota. Už po staletí se jakákoliv církev či náboženství ohání tzv.morální čistotou. Pro mnoho církevních hodnostářů byl tento symbol mravní čistoty jen záminkou pro rozpoutání čistky či odstranění nepohodlných lidí. Je otázkou, jak někdo mohl určovat morální čistotu kohokoliv. Ale právě toto určování je to, co mi na církvi jako takové vadí nejvíce. Jakým právem chce církev určovat, kdo je morální a kdo ne, když podle jejich učení bude každého soudit samotný bůh při posledním soudu. Ono je totiž velice jednoduché určovat nějaká pravidla, která