literatura

Pavel Vychodil - - - - - - -  Apologie křesťanství
Friedrich-Karl Keinitz - - Národy ve stínu
Rúžena Dostálová - - - - - Byzantská vzdělanost
A.Ch.Gorfunkel - - - - - - -Renesanční filozofie
Jacques Le Goff - - - - - -Kultura středověké Evropy
Nový biblický slovník
Petr Pokorný    -----   Píseň o perle
V.Flajšhans    ----   Písemnictví české
Miloš Bič    -----    Při řekách babylónských.
Vojtěch Zamarovský   ----   Na počátku byl Sumer
Josef Klíma    ----    Lidé Mezopotámie
Evelyn Klengelová Brandtová   ----    Starověký Babylón
Pavel Oliva     ----    Raná řecká tyrannis
Stanislav Segert     ----    Synové světla a synové tmy
Friedrich Schlette     ----     Germáni
Hans Joachim Storig     ----    Malé dějiny filozofie
C.W.Ceram      ----    Bohové,hroby a učenci
Leo Deuel      ----     Svědkové času
kolektiv     ----     Dějiny Francie
Tomáš Kempenský     ----    Následování Krista
Na hlubinu     ----     revue pro duchovní život
Václav Budovec z Budova      ----    Antialkorán
Pantaleon Neumann    ----    Život pána a spasitele našeho Ježíše krista
Jan Sýkora    ----    Umučení a pslavení pána našeho Ježíše krista
P.V.Auera O.C.     ----    Legenda svatých
Josef Miklík    ----     Ježíš Kristus
G.Fankhauser    ----     Příběhy dosud živé
J.A.Zahm     ----    Věda a učenci katoličtí
Tumpach,Podlaha     ----   Víra katolická
Miloš Bič  - - - - - - Při řekách babylónských