Kumarbi nechal Ullikummiho tajně odnést a skrýt v moři na rameni Upelluriho - obra, který podpíral nebe i zemi a také moře.
Bůh bouře nechal prostřít stůl, ale Bůh slunce se omluvil, pohoštění nepřijal a rychle zpravil hostitele o Ullikummim. Bůh bouře byl jeho zvěstí velmi zneklidněn.
Ištar zdrceného bratra dále utěšovala. Měla své zkušenosti, a tak se domnívala, že zneškodní obra svými ženskými zbraněmi i tentokrát. Nastrojila se, ověsila šperky a začala zpívat a hrát na mořském břehu. Ale z moře se zvedla velká vlna a sdělila Ištaře, že obr je hluchý a slepý, a neví, co je to cit. Ištar viděla, že její počínání je marné, odhodila harfu, odložila šperky a naříkajíc odešla. Bohu bouřky tedy nezbylo, než zasáhnout osobně. Přikázal Tašmišovi, aby povolal oba jeho posvátné býky, uvolnil bouře, větry a deště. Sedmdesát bohů se mu přidalo na pomoc - a přesto nezvítězil. Ullikummi dokonce dosáhl Kummije. Když už se situace zdála být beznadějnou, navrhl Tašmišu Bohu bouře, aby požádali o radu a pomoc boha Eu, aby se ho zeptali na tabulky s prastarými zprávami. Navštívili jej v jeho domě, mnohokrát se poklonili a Ea pomoc neodmítl. Odebral se k obru Upellurimu a vyptával se jej, zdali něco neví o kamenné nestvůře:
Jakmile byl Ullikummi odtržen od těla Upelluriho, opory, na které vyrůstal, jeho síla se oslabila. Tehdy Ea vybídl bohy k novému boji. Vyprávění o jeho průběhu nám chybí a neznáme ani jeho výsledek. Donmíváme se však, že Ullikummi byl koneckonců poražen. Jak by také Bůh bouřky mohl být považován za nejvyššího boha, kdyby ve střetnutí s netvory nezvítězil a nezmařil tak Kumarbiho úmysly?