Příběh o Noeovi.

Tento příběh je o potopě,o neschopnosti,milosti,důvěře.Příběh o potopě je již znám z dřívějších let.Již staří sumerové měli svou potopu.
Epos o Ziusundrovi. Tento epos měl asi 300 veršů z nichž se zachovala asi polovina.Roku 1914 ji přeložil sumerolog Arno Poebel:
Potom Ziusudra král postavil obrovský//koráb/..../Potom/všechny bouře větrů,nesmírně mocné,najednou udeřily,a v té chvíli se rozlila potopa na všechna místa.Potom sedm dní a sedm nocí potopa zaplavovala zemi a velikou loď zmítala větrná bouře po vysokých vodách ....
Epos o Gilgamešovi
/předchůdce nebo vzor biblického Noa?/
Potopa světa ,kterou líčí bible se tak dostává do jiného světla. Byla biblická potopa jenom opisem ,nebo byli obě líčení inspirovány nějakou konkrétní přírodní katastrofou?
Tabulka 11 /Asyrská verze z knihovny Aššurbanipalovy/

Co však tento příběh říká?
- -bůh viděl jak se rozmnožuje lidská zlost,snad proto že synové boží brali sobě ženské lidské gen:kap6-2.Kdo byli tyto synové boží?andělé nebo jen prostí představitelé nějaké pravé církve.Noe našel milost a tak bůh mu rozkázal postavit koráb a dát do něj od každého zvířete, po dvojici.Pomineme-li jak v jednom korábu tedy na jednom místě mohl být lední medvěd a tropický had.No a byly tam ryby? Pak nastala potopa tedy něco pro nás nepředstavitelného,ale viděl -li někdo záběry s povodní pak ví,že i tato ,,potopa"v mnoha lidech zanechala hluboké stopy.Když Noe jeho žena ,jeho synové a jejich manželky-tedy všichni kdo nalezly zaslíben u boha vyšli z korábu pak Noe obětoval zápaly ze všech hovad čistých a ptactva.Bohovi se tato obět zalíbila a požehnal jim.No požehnal i adamovi a evě a jak jejich pokolení dopadlo.Dle toho jsme pokolením Noé a jeho synů.Jsme jakýsi noví lidé.Tedy bůh prohlásil: