Vznik vesmíru1 - Co je počátek vesmíru?
2 - Názory na vznik vesmíru.
3 - Stvoření vesmíru bohem.
4 - Velký třesk.

Co je počátek?
Protože náš život má počátek i konec, tak hledáme i počátek vesmíru. Protože vše kolem nás má počátek, uvažujeme tedy, že i vesmír ho má. Ale pak je otázka, co bylo před tímto třeskem. Protože stále se opakující zrod a zánik vesmíru tuto otázku neřeší. Musíme přiznat, že toto ještě nevíme. Ale pokud se podíváme na absolutní nulu, pod ní již nic nemá vzhledem k teplotě smysl. Prostě míň než absolutní nula nemůže nic být. Pak tedy nemá smysl uvažovat, ať už filozoficky či technicky, že něco může být chladnější než absolutní nula. Vznik vesmíru je jen jedním z mnoha problémů, o kterých moc nevíme a asi nikdy vědět nebudeme.
Možná však vesmír nemá počátek, jak si představujeme, a Velký třesk je jen počátek našeho vesmíru. Vesmír je věčný. Čas sice počítáme od Velkého třesku, ale před ním zde mohla být jiná forma vesmíru.

Stvoření vesmíru bohem je stejně, jako vznik vesmíru zahalen tajemstvím. V Bibli je popsáno, že bůh stvořil nebe a zemi. Jak to udělal, to nikdo neví. Dokonce někteří křesťané tvrdí, že vesmír stvořil bůh pomocí Velkého třesku. Avšak otázka vzniku vesmíru nehraje v náboženství velkou roli. Prostě bůh je představován jako stvořitel vesmíru. A to proto, že bůh je nejvyšší bytost.
Bůh stvořil vesmír. Z čeho ho stvořil, proč ho stvořil? Proč bůh stvořil vesmír. Pro to, aby mohl stvořit lidstvo. Pak je však otázkou, proč stvořil vesmír tak nedokonale a nedbale. Správní a věrní křesťané věří, že vše stvořil bůh a je ve všem obsažen. Jenže, abych pravdu napsal, je v tom malý problém. Pokud bůh stvořil vesmír, musí byt vně vesmíru. Tudíž není součásí vesmíru. Jo, tohle jsou asi takový bláboly. Ale pokud bůh stvořil vesmír, stvořil ho z ničeho.
Stvoření nebo vznik vesmíru, co je pravděpodobnější? Křesťan věří ve stvoření. Bůh řekl a stalo se. Jak jednoduché. Jistě, bůh má tajemství vzniku. Ale pořád mě napadá otázka, proč tedy je vesmír takový, jaký je. Vždyť mohl vzniknout stabilní vesmír na mnohem menším prostou, než se nyní zdá. Ale zaroveň se nabízí otázka, kde byl bůh před vznikem vesmíru a co dělal? Jistě, je to jedna z těch nesmyslných otázek nás, nepříjemných ateistů. A i my se musíme ptát, co bylo před Velkým třeskem. Ovšem my jsme neměli inteligentní bytost, která existovala před stvořením vesmíru.
Právě ta představa boha v pustině něčeho mě děsí. Jistě, nikdo to nemůže pochopit. Tu boží bytost, která pro svou zábavu, pro svou potěchu stvořila vesmír. I ten vesmír bude účasten na božím plánu. Právě pro toto nemohu věřit v jakéhokoliv boha. Proč by bůh měl stvořit nás, abychom byli účastni na jeho plánu štěstí a pohody, ale nejdříve jsme museli projít slzavým údolím na zemi.
Bůh je protkán celým vesmírem. Častá výtka křesťanů: známe jen 1 procento vesmíru a bůh tam není, ale co ve zbývajicích 99 procentech? Pokud není v tomto jednom, není ani ve zbývajicích .
Nepochopíme, jaké má s námi bůh plány. Ale protože to nechápeme, tak se nemůžeme rozhodnout. Nač by nám byl bůh, když nevíme, proč ho máme následovat? Právě proto se pořád vracíme k základní otázce: proč stvořil vesmír a člověka.
Stvoření vesmíru a člověka je popsáno v 1.kapitole první knize Mojžíšově. Jistě, není to vědecká studie. Snad proto jsou v ní nesmysly typu nejdříve stvořím zemi, pak světlo , pak trávu, zvířata a pak slunce a měsíc. Bible není přírodopisná kniha, ale bůh musel vědět, jak stvořil věsmír. Nebo ne? Je podivné, že nestvořil život na více planetách?

Velký třesk v kostce.
Na začátku všeho byl výbuch. Výbuch, který neměl v podstatě centrum, ale byl všude a ani neměl směr. Tento prostor byl bud konečný, nebo nekonečný. Jistě, nelze to pochopit, ale třeba později věda přijde na to, co se dělo v čas Třesku. Asi za setinu sekundy byla teplota vesmíru asi sto miliard stupňů. Tato teplota je tak vysoká, že se žádné částice běžných látek , ani jádra atomů nemohly držet pohromadě.